Filmoteka

POLECANE FILMY

POZOSTAŁE FILMY

Zielona opieka - felieton 1

Znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Gospodarstwa opiekuńcze wspierają poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiają rolnikom pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby. W filmie zostanie przedstawiona idea gospodarstw opiekuńczych i zasady ich funkcjonowania, a także sposób w jaki gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej oraz hodowli.

Audycje i felietony zrealizowano w ramach projektu pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Zielona opieka - audycja 4

Znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Gospodarstwa opiekuńcze wspierają poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiają rolnikom pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby. W filmie zostanie przedstawiona idea gospodarstw opiekuńczych i zasady ich funkcjonowania, a także sposób w jaki gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej oraz hodowli.

Audycje i felietony zrealizowano w ramach projektu pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Zielona opieka - audycja 3

Znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Gospodarstwa opiekuńcze wspierają poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiają rolnikom pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby. W filmie zostanie przedstawiona idea gospodarstw opiekuńczych i zasady ich funkcjonowania, a także sposób w jaki gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej oraz hodowli.

Audycje i felietony zrealizowano w ramach projektu pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Zielona opieka - audycja 2

Znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Gospodarstwa opiekuńcze wspierają poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiają rolnikom pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby. W filmie zostanie przedstawiona idea gospodarstw opiekuńczych i zasady ich funkcjonowania, a także sposób w jaki gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej oraz hodowli.

Audycje i felietony zrealizowano w ramach projektu pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Zielona opieka - audycja 1

Znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Gospodarstwa opiekuńcze wspierają poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiają rolnikom pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby. W filmie zostanie przedstawiona idea gospodarstw opiekuńczych i zasady ich funkcjonowania, a także sposób w jaki gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej oraz hodowli.

Audycje i felietony zrealizowano w ramach projektu pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

„Gęś w skowronkach” odcinek 6 - Gęś Kołudzka – fenomen polskiej myśli hodowlanej

W  szóstym odcinku programu odwiedzimy Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, który prowadzi prace hodowlane i jest właścicielem fermy zarodowej, zaopatruje stada rodzicielskie w Polsce w pisklęta hodowlane gęsi Białych Kołudzkich. Przedstawienie innych ras rodzimych w celu promowania różnorodności genetycznej zwierząt. Materiał połączony z promocją ekologicznego chowu gęsi dla uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa oraz promocja puchu i pierza.

W części drugiejGęsina na widelcu – gotowanie na ekranie” razem z szefami kuchni, gospodyniami oraz lokalnymi smakoszami, będziemy pokazywać gęsinę w różnych odsłonach w ciekawych, sielskich miejscach (gospodarstwa agroturystyczne).

Film powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich" realizowanego w 2018 roku przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

„Gęś w skowronkach” odcinek 5 - Walory gęsiny jako mięsa

W piątym odcinku programu, razem z ekspertami, opowiemy o walorach zdrowotnych gęsiny jako mięsa. Zwrócimy uwagę na korzyści płynące z ekologicznego sposobu hodowli gęsi. Materiał z przykładem dobrych praktyk.

W części drugiejGęsina na widelcu – gotowanie na ekranie” razem z szefami kuchni, gospodyniami oraz lokalnymi smakoszami, będziemy pokazywać gęsinę w różnych odsłonach w ciekawych, sielskich miejscach (gospodarstwa agroturystyczne).

Film powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich" realizowanego w 2018 roku przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

„Gęś w skowronkach” odcinek 4 - Społeczny wymiar przyzagrodowego chowu gęsi

Ukazanie problemu wykluczenia społecznego kobiet niepracujących i przedstawienie przyzagrodowego chowu gęsi jako szansy na jego uniknięcie. Pokazanie, że przyzagrodowy chów gęsi, nie tylko z powodu zwiększenia dochodów, może się rolnikom opłacić, w szczególności tym, którzy posiadają niewielkie gospodarstwa. Materiał z przykładem dobrych praktyk.

W części drugiejGęsina na widelcu – gotowanie na ekranie” razem z szefami kuchni, gospodyniami oraz lokalnymi smakoszami, będziemy pokazywać gęsinę w różnych odsłonach w ciekawych, sielskich miejscach (gospodarstwa agroturystyczne).  Film powstał w ramach projektu Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich realizowanego w 2018 roku przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

„Gęś w skowronkach” odcinek 3 - Efektywność chowu gęsi

Ukazanie przyzagrodowego chowu gęsi jako intratnego zajęcia. Omówienie możliwych kanałów zbytu mięsa, produktów przetworzonych – w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz pierza i puchu. Omówienie czynników decydujących o końcowej jakości produktu i efekcie ekonomicznym: właściwy dobór piskląt i żywca, transport
i odchów, dobór pasz. Materiał z przykładem dobrych praktyk.

W części drugiejGęsina na widelcu – gotowanie na ekranie” razem z szefami kuchni, gospodyniami oraz lokalnymi smakoszami, będziemy pokazywać gęsinę w różnych odsłonach w ciekawych, sielskich miejscach (gospodarstwa agroturystyczne).

Film powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich" realizowanego w 2018 roku przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

„Gęś w skowronkach” odcinek 1 - Historia przyzagrodowego chowu gęsi w Polsce.

Ogólne wprowadzenie do tematu. W pierwszym odcinku przedstawimy historię przyzagrodowego chowu gęsi w Polsce. Ukażemy gęsinę jako produkt tradycyjny,
o wysokim potencjale do chowu w różnych regionach i warunkach. Opowiemy
o możliwościach wykorzystania gęsi – mięso, pierze i puch i możliwych kanałach dystrybucji produktów, w tym o handlu zagranicznym. Ukazanie przyzagrodowego chowu gęsi jako możliwości zwiększenia dochodów gospodarstwa i uniknięcia wykluczenia społecznego kobiet niepracujących. Ukazanie powodów rosnącego zapotrzebowania na produkty wysokiej jakości od sprawdzonych, lokalnych producentów.

W części drugiejGęsina na widelcu – gotowanie na ekranie” razem z szefami kuchni, gospodyniami oraz lokalnymi smakoszami, będziemy pokazywać gęsinę w różnych odsłonach w ciekawych, sielskich miejscach (gospodarstwa agroturystyczne).

Film powstał w ramach projektu Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich realizowanego w 2018 roku przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Wyświetlanie rezultatów od 21 do 30 z 174