Mapa Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Mapa Lokalnych Grup Działania
Wybierz grupę żeby otrzymać o niej szczegółowe informacje. Strzałki przy granicy województwa oznaczają, że w skład danej grupy wchodzą również gminy z sąsiedniego województwa.
Menu
Umożliwia wybór innego województwa lub przejścia do strony głównej mapy
Pokazuje / ukrywa grupy korzystajace tylko z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Legenda:
Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju
EFRROW
EFMR
EFS
EFRROW i EFMR
EFRROW, EFRR i EFS
EFRROW, EFRR, EFS i EFMR
EFRR i EFS
Lokalne Grupy Działania
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania "Barcja" Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" Stowarzyszenie Łaczy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania image/svg+xml 2019-03-26T15:03:04 krzysztof QGIS 3.6.0-Noosa
Wybierz na mapie lub z menu województwo, żeby zobaczyć Lokalne Grupy Działania działające na jego terenie.
Mapa Lokalnych Grup Działania została opracowana przez Jednostkę Centralną KSOW na podstawie danych zawartych w Bazie LGD 2014-2020 z wykorzystaniem wektorowej mapy LGD otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ze względu na dostosowanie rozmiarów map do portalu KSOW oraz ograniczenia wielkości ładowanych plików kontury województw i LGD zostały uproszczone.