Kalendarium

18 kwietnia 2023 r. Krajowe Sieci Wiejskie Estonii, Finlandii, Łotwy i Polski organizują warsztaty o tytule "Sieć Innowacji: Bioróżnorodność Upraw". Wydarzenie to stwarza możliwość spotkania przedstawicieli związanych z tym obszarem tematycznym, wymiany wiedzy, a być może nawet nawiązania nowych partnerstw.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY