Warsztaty w ramach sieci innowacji: Bioróżnorodność Upraw

18 kwietnia 2023 r. Krajowe Sieci Wiejskie Estonii, Finlandii, Łotwy i Polski organizują warsztaty o tytule "Sieć Innowacji: Bioróżnorodność Upraw". Wydarzenie to stwarza możliwość spotkania przedstawicieli związanych z tym obszarem tematycznym, wymiany wiedzy, a być może nawet nawiązania nowych partnerstw.

Głównym celem wydarzenia jest nawiązanie kontaktów i wymiana wiedzy na temat projektów z krajów nordycko-bałtyckich oraz różnych źródeł finansowania. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych uczestników.

Językiem roboczym warsztatów jest angielski.

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy zarejestrowani otrzymają link do udziału w webinarium na dzień przed wydarzeniem.

Wśród tematów poruszanych podczas wydarzenia, znajdą się m.in:

  • Różnorodność biologiczna na fińskich gruntach ornych: wpływ rodzaju uprawy i metody produkcji
    • Marjaana Toivonen, Fiński Instytut Środowiska
  • Uprawa pszenicy jednoziarnistej w Estonii i dywersyfikacja zastosowania pszenicy i żyta
    • Reine Koppel, Centrum Estońskich Badań i Wiedzy Rolniczej
  • Opracowanie nowej technologii uprawy edamame w produkcji ekologicznej
    • Līga Lepse, Instytut Ogrodnictwa, Łotwa

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie organizatorów.