Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 15.10.2017

Budżet projektu: 204 288,00

Odbiorcy projektu:

 • osoby z terenu 4 województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego oraz podkarpackiego   związane z wytwarzaniem produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych, zagród tematycznych oraz miejsc kultury, szkół rolniczych/ szkół zawodowych branżowych, organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego.

 Działania i efekty projektu:

 • cztery konferencje pn. Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu, które odbyły się w następujących terminach: 8.09.2017 w Lublinie, 11.09.2017 w Busku-Zdroju, 22.09.2017 w Żaganiu oraz 28.09.2017 w Rzeszowie, łącznie uczestniczyło w nich 600 osób. W trakcie konferencji poruszona została tematyka certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych. Ponadto była możliwość degustacji produktów tradycyjnych w tym produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych oraz posiadające znaki jakości w tym chroniony geograficznie, chronione miejsce pochodzenia, gwarantowana jakość oraz „Jakość Tradycja” z czterech województw objętych projektem. Przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:
  • produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości;
  • certyfikaty żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;
  • znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie regionalnych win;
  • systemy certyfikacji jakości w rolnictwie ekologicznym;
  • kontrola i certyfikacja produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach; 
  • produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.
 • Cztery wyjazdy studyjne pn. Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki, które odbyły się w następujących terminach: 04-06.09.2017 w województwie lubuskim, 18-20.09.2017 w województwie lubelskim, 25-27.09.2017 w województwie świętokrzyskim oraz w dniach 03-05.10.2017 w województwie podkarpackim, w których wzięło udział 120 osób. Przyczyniły się do podniesienie umiejętności praktycznych uczestników w zakresie stosowania systemu certyfikacji. Wyjazdy studyjne obejmowały:
  • zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych;
  • warsztaty kulinarne z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby;
  • wizytacje w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie kraju lub regionu).

Priorytet 2 PROW – Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich