I posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 12 października 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW, która została powołana zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 września br. Wszystkim desygnowanym członkom i ich zastępcom wręczone zostały oficjalne powołania do Grupy Roboczej ds. KSOW.

Podczas spotkania Pani Justyna Adamska – Dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW, która przewodniczyła posiedzeniu, zaprezentowała istotne zagadnienia związane z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich (pobierz prezentację) oraz z Planem działania KSOW 2014-2020 i Planem operacyjnym na lata 2014-2015 (pobierz prezentację).

Grupa Robocza podjęła uchwały dotyczące przyjęcia regulaminu Grupy Roboczej ds. KSOW, akceptacji projektu Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015.

Ponadto przyjęte zostały uchwały dotyczące utworzenia 4 grup tematycznych: ds. podejścia LEADER, ds. młodzieży na obszarach wiejskich, ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ds. współpracy i komunikacji w ramach KSOW.

Przedstawicielka Punktu Kontaktowego ESROW w Brukseli - Pani Urszula Budzich-Tabor przedstawiła tematykę związaną z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania (pobierz prezentację).