II posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Spotkaniu GR ds. KSOW przewodniczył Pan Krzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW, który w imieniu wiceministra rolnictwa Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz swoim podziękował członkom Grupy za przyjęcie planu, wyrażając nadzieję, że pozwoli on zrealizować cele stawiane przed Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Podkreślił, iż środki przeznaczone na Krajową Sieć Obszarów Wiejskich powinny „naprawdę trafiać w punkt i spełniać potrzeby wynikające z działalności sieci”. Jak zaznaczył, plan na lata 2016-2017 to początek działań, a w ministerstwie rozpoczęto prace nad przemodelowaniem funkcjonowania sieci w Polsce i w związku z tym wyraził nadzieję, że kolejne plany operacyjne będą jeszcze lepsze.

Projekt Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 zaprezentowali przedstawiciele Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącej funkcję Jednostki Centralnej KSOW.

Członkowie GR ds. KSOW mieli także okazje zapoznać się z opiniami trzech grup tematycznych na temat projektu planu. Przewodniczący grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, grupy tematycznej ds. podejścia LEADER oraz grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich przedstawili stanowiska reprezentowanych grup oraz zapoznali zebranych z wynikami pracy ww. grup.