Evaluation Helpdesk

Evaluation Helpdesk jest odpowiedzialny za ocenę w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zapewniając wytyczne w zakresie oceny PROW

Wytyczne: Ocena osiągnięć i oddziaływania PROW w 2019 r. - sierpień 2018 
POBIERZ (990 KB)>

 

Wytyczne. Ewaluacja innowacyjności w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 - grudzień 2017
POBIERZ (2,04 MB)>

 

Wytyczne - Ocena Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 - lipiec 2016 
POBIERZ (2,69 MB)>


W związku z realizacją PROW 2014-2020, w tym miejscu naszego serwisu zamieszczane będą informacje na temat oceny efektów wdrażania Programu.

Celem ewaluacji jest oszacowanie jakości, wartości jak również efektów wdrażania działań w ramach PROW i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji w okresie programowania 2014-2020 wyróżnia się: