Ocena bieżąca

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018, Warszawa, maj 2019

Konkurencyjność, innowacja, transfer wiedzy
POBIERZ (2,73 MB)>

 

Środowisko, klimat 
POBIERZ (6,73 MB)>

 

Zatrudnienie, rozwój lokalny
POBIERZ (2,03 MB)>

 

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Raport końcowy
POBIERZ (2,43 MB)>​​​​​​​


W związku z realizacją PROW 2014-2020, w tym miejscu naszego serwisu zamieszczane będą informacje na temat oceny efektów wdrażania Programu.

Celem ewaluacji jest oszacowanie jakości, wartości jak również efektów wdrażania działań w ramach PROW i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji w okresie programowania 2014-2020 wyróżnia się: