Ocena ex-ante

Streszczenie ustaleń i wyników z „Oceny ex ante zasadności zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 POBIERZ (636 KB)>


W związku z realizacją PROW 2014-2020, w tym miejscu naszego serwisu zamieszczane będą informacje na temat oceny efektów wdrażania Programu.

Celem ewaluacji jest oszacowanie jakości, wartości jak również efektów wdrażania działań w ramach PROW i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji w okresie programowania 2014-2020 wyróżnia się: