Raporty

Raport końcowy z badania pn. Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywę finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania - sierpień 2019 POBIERZ (1,65 MB)>
 

Raporty z badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja bieżąca kryteriów wyboru projektów w ramach PROW 2014-2020:

Raport końcowy z Zadania 1 – 8 grudzień 2017
POBIERZ (3,59 MB)> 

 

Raport końcowy z Zadania 2 – 8 luty 2018 
POBIERZ (3,7MB)>

 

Raport końcowy z Zadania 3 – 14 maja 2018 
POBIERZ (2,15 MB)>

 

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020”
POBIERZ (3 MB)>
 

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania Strategii komunikacji PROW 2014-2020” - grudzień 2017 
POBIERZ (1,28 MB)>

 

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2016” - czerwiec 2017 
POBIERZ (4,05)>

 

Raport końcowy z projektu: Ocena systemów monitorowania i ewaluacji w strategiach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjętych do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach podejścia Leader wdrażanego w PROW 2014-2020 - marzec 2017
POBIERZ (2,2 MB)>

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt.: Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014 - 2020 - grudzień 2016
POBIERZ (1,2 MB)> ​​​​​​​


W związku z realizacją PROW 2014-2020, w tym miejscu naszego serwisu zamieszczane będą informacje na temat oceny efektów wdrażania Programu.

Celem ewaluacji jest oszacowanie jakości, wartości jak również efektów wdrażania działań w ramach PROW i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji w okresie programowania 2014-2020 wyróżnia się: