Sieć Nordycko-Bałtycka

Nordycko-Bałtycka Sieć Obszarów Wiejskich reprezentuje Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich w krajach basenu Morza Bałtyckiego: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Szwecja i Polska.  

Współpraca sieci polega na dzieleniu się informacjami, wymianie wiedzy i doświadczeń podczas spotkań przedstawicieli sieci, realizacji wspólnych przedsięwzięć i wizyt studyjnych.

  • W roku 2013 zorganizowano konkurs na projekty współpracy transnarodowej realizowane w okresie programowania 2007-2013 pobierz (4,26 MB)>
  • W latach 2017-2018 zrealizowano konkurs na dobre projekty finansowane w ramach unijnych funduszy rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW) i rybackich (EFMR) Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018. Projekt z Polski wśród laureatów konkursu Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018! - zobacz
  • W roku 2019 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich uczestniczyła w spotkaniach z Fińską Siecią Obszarów  Wiejskich podczas wizyty studyjnej w Południowej Ostrobotni w Finlandii. Jak to robicie? Czyli jak fińska sieć łączy partnerów i wspiera rozwój na obszarach wiejskich? – zobacz
  • W roku 2020 w ramach dorocznego spotkania Nordycko-Bałtycka Sieć Obszarów Wiejskich wymieniono doświadczenia w ramach działań innowacyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolniczym.