Biblioteka

2018

Klaster bezpieczna żywność

Klaster Bezpieczna Żywność to partnerstwo firm branży rolno-spożywczej zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wspiera działalność przedsiębiorstw w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności oraz w sektorach pokrewnych poprzez rozwój współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć, łączących m.in. rolników, producentów, przetwórców, handlowców, dostawców technologii i innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa skupione w Klastrze konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie przynosi to korzyść dla wszystkich uczestników. Konkurencja i współpraca staje się motorem ich rozwoju. Im więcej firm aktywnie działa w Klastrze, jest się on atrakcyjniejszy, przyciąga więcej podmiotów i tym samym staje się istotnym partnerem na rynku. Celem klastra jest stworzenie największego i najbardziej efektywnego powiązania kooperacyjnego w województwie mazowieckim, którego projekty i działania istotnie wpłyną na rozwój każdego z członków klastra, a co za tym idzie rozwój gospodarczy regionu. Siła Klastra tkwi w zespole i współpracy, które tworzą większy potencjał i umożliwiają szybszą adaptację do zmieniającego się rynku.

ROZWIŃ ZWIŃ
Katarzyna Kowalska, Katarzyna Kazimierczuk, 2018

Analiza potencjalnych partnerów Klastra BŻ

Analiza obejmuje  następujące zakresy tematyczne:  Rynek produktów lokalnych w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich do województwa mazowieckiego; Identyfikację i wykaz potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność; Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi partnerami; Możliwe modele współpracy podmiotów w ramach klastra, w szczególności w oparciu o dobre praktyki.

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Bariery i szanse dla rozwoju systemów KŁŻ dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w Polsce dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji,

Przegląd inspirujących przykładów Systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) z innych krajów Unii Europejskiej dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Potencjał i rola systemu doradztwa rolniczego w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Potencjał i rola lokalnych grup działania (LGD) w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Innowacje informatyczne dla systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Innowacje finansowe dla krótkich łańcuchów dostaw żywności

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Eko-technologie dla systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) dla potrzeb Kampanii (wyzwania i rozwiązania w zakresie wykorzystania eko-technologii w systemach KŁŻ w Polsce, w świetle doświadczeń i

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Wyświetlanie rezultatów od 41 do 50 z 257