Biblioteka

Fundacja Idealna Gmina, 2021

Sieci LGD – obowiązek czy szansa?

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego od sierpnia 2020 roku do połowy kwietnia 2021 roku, podczas których dyskutowano na temat sposobu aktywizowania mieszkańców, stosowanych narzędzi, sposobów włączania różnych partnerów działających na danym obszarze. Rozmawiano również o korzyściach bycia i działania w sieci i poza nią. Wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie z badań. Raport powstał w ramach projektu "Sieci LGD – obowiązek czy szansa?" realizowanego przez Fundację Idealna Gmina w partnerstwie z FDPA – Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 2019

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Raport z badania przeprowadzonego w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, mające na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkuje niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wynika, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Z tego wynika rekomendacja, że prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzą się w lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Publikacja powstała w ramach projektu Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

ROZWIŃ ZWIŃ
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2019

Od pola do stołu po Norwesku

W broszurze przedstawiono dobre praktyki w innych krajach - zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Broszura Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Raport z badań Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

2018

Klaster bezpieczna żywność

Klaster Bezpieczna Żywność to partnerstwo firm branży rolno-spożywczej zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wspiera działalność przedsiębiorstw w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności oraz w sektorach pokrewnych poprzez rozwój współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć, łączących m.in. rolników, producentów, przetwórców, handlowców, dostawców technologii i innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa skupione w Klastrze konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie przynosi to korzyść dla wszystkich uczestników. Konkurencja i współpraca staje się motorem ich rozwoju. Im więcej firm aktywnie działa w Klastrze, jest się on atrakcyjniejszy, przyciąga więcej podmiotów i tym samym staje się istotnym partnerem na rynku. Celem klastra jest stworzenie największego i najbardziej efektywnego powiązania kooperacyjnego w województwie mazowieckim, którego projekty i działania istotnie wpłyną na rozwój każdego z członków klastra, a co za tym idzie rozwój gospodarczy regionu. Siła Klastra tkwi w zespole i współpracy, które tworzą większy potencjał i umożliwiają szybszą adaptację do zmieniającego się rynku.

ROZWIŃ ZWIŃ
Katarzyna Kowalska, Katarzyna Kazimierczuk, 2018

Analiza potencjalnych partnerów Klastra BŻ

Analiza obejmuje  następujące zakresy tematyczne:  Rynek produktów lokalnych w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich do województwa mazowieckiego; Identyfikację i wykaz potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność; Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi partnerami; Możliwe modele współpracy podmiotów w ramach klastra, w szczególności w oparciu o dobre praktyki.

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Bariery i szanse dla rozwoju systemów KŁŻ dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w Polsce dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji,

Przegląd inspirujących przykładów Systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) z innych krajów Unii Europejskiej dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Wyświetlanie rezultatów od 41 do 50 z 262