Biblioteka

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 2019

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Raport z badania przeprowadzonego w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, mające na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkuje niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wynika, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Z tego wynika rekomendacja, że prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzą się w lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Publikacja powstała w ramach projektu Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

ROZWIŃ ZWIŃ
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2019

Od pola do stołu po Norwesku

W broszurze przedstawiono dobre praktyki w innych krajach - zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Broszura Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Raport z badań Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

2018

Klaster bezpieczna żywność

Klaster Bezpieczna Żywność to partnerstwo firm branży rolno-spożywczej zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wspiera działalność przedsiębiorstw w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności oraz w sektorach pokrewnych poprzez rozwój współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć, łączących m.in. rolników, producentów, przetwórców, handlowców, dostawców technologii i innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa skupione w Klastrze konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie przynosi to korzyść dla wszystkich uczestników. Konkurencja i współpraca staje się motorem ich rozwoju. Im więcej firm aktywnie działa w Klastrze, jest się on atrakcyjniejszy, przyciąga więcej podmiotów i tym samym staje się istotnym partnerem na rynku. Celem klastra jest stworzenie największego i najbardziej efektywnego powiązania kooperacyjnego w województwie mazowieckim, którego projekty i działania istotnie wpłyną na rozwój każdego z członków klastra, a co za tym idzie rozwój gospodarczy regionu. Siła Klastra tkwi w zespole i współpracy, które tworzą większy potencjał i umożliwiają szybszą adaptację do zmieniającego się rynku.

ROZWIŃ ZWIŃ
Katarzyna Kowalska, Katarzyna Kazimierczuk, 2018

Analiza potencjalnych partnerów Klastra BŻ

Analiza obejmuje  następujące zakresy tematyczne:  Rynek produktów lokalnych w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich do województwa mazowieckiego; Identyfikację i wykaz potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność; Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi partnerami; Możliwe modele współpracy podmiotów w ramach klastra, w szczególności w oparciu o dobre praktyki.

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Bariery i szanse dla rozwoju systemów KŁŻ dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w Polsce dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji,

Przegląd inspirujących przykładów Systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) z innych krajów Unii Europejskiej dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Potencjał i rola systemu doradztwa rolniczego w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Wyświetlanie rezultatów od 41 do 50 z 261