Inteligentne Wioski – Smart Villages

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) /European Network for Rural Development/ to struktura skupiająca interesariuszy, zainteresowanych wspieraniem osiągania optymalnych efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W ramach niej funkcjonują różne grupy tematyczne. 

Dowiedz się więcej o grupie, która przyczyniła się do realizacji Działania UE na rzecz inteligentnych wiosek poprzez umożliwienie wymiany informacji na temat innowacyjnych metod tworzenia bardziej energicznych, zrównoważonych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz analizowanie potencjału maksymalnego wykorzystania w tym kontekście Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), polityki spójności UE i innych instrumentów finansowania.

Portal dotyczący Inteligentnych Wiosek Smart Villages Portal, służący gromadzeniu informacji zbieranych przez grupę tematyczną ENRD Smart Villages - zobacz

Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 26 "Inteligentne wioski: rewitalizujące usługi wiejskie" - pobierzBroszura projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW pt. "Innowacje cyfrowe i społeczne na obszarach wiejskich” – pobierz

Chcesz wiedzieć więcej o Smart Villages? Zajrzyj tu


Video o Smart Villages z polskimi napisami przygotowane przez ENRD - zobacz

 

Relacje ze spotkań

 Notatka ze spotkania 22 styczeń 2020 r. Andrzej Hałasiewicz - pobierz
 

 

 Notatka ze spotkania 19-20 listopad 2019 Lukasz Komorowski - pobierz
 

 

 Notatka ze spotkania z 4-5 grudzień 2018 Ryszard kamiński - pobierz
 

 

Informacja ze spotkania grupy tematycznej ds. inteligentnych wsi Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD Thematic Group on Smart Villages) w Lormes we Francji 6 czerwca 2019 r. - pobierz
 

Informacja z III spotkania grupy tematycznej w dniu 21 lutego 2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki - pobierz

 

Informacja z seminarium pt. “Smart Villages: Revitalising Rural Services through Social and Digital Innovation” w dniu 22.05.2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki - pobierz
 

Informacja z II spotkania grupy tematycznej w dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli – opracowana przez Krzysztofa Kwaterę, LGD Dolina Raby - pobierz

 

Materiały w języku polskim wypracowane przez grupę:

  1. Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wzmacniają podmiotowość społeczności obszarów wiejskich? Wskazówki dla decydentów politycznych i wykonawców - pobierz
  2. Jak może LEADER/RLKS wspierać inteligentne wioski? Wskazówki dla decydentów politycznych i wykonawców - pobierz.
  3. Wykorzystanie współpracy niezwiązanej z programem LEADER/RLKS na rzecz wsparcia inteligentnych wiosek? Wskazówki dla decydentów politycznych i wykonawców - pobierz
  4. Inteligentne wioski – jak zapewnić społecznościom wiejskim korzyści wynikające ze strategii cyfrowych. Wskazówki dla decydentów politycznych i wykonawców - pobierz
  5. Modele biznesowe dla usług wiejskich. Krótki dokument roboczy - pobierz
  6. Wspólne projektowanie i planowanie usług na wsiach. Krótki dokument roboczy - pobierz
  7. Inteligentne wioski w Szkocji. Refleksje interesariusza - pobierz