|

"AgriResearch 2023": Międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom naukowym i innowacjom w rolnictwie

Nadchodzący kongres naukowy, organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaprasza uczestników z całej UE do Brukseli. Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca, z wizytami terenowymi zaplanowanymi na 2 czerwca.

W oparciu o sukcesy wcześniejszych edycji konferencji (2016 i 2018), uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzystnego wpływu badań naukowych i innowacji na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W trakcie konferencji odbędzie się przegląd europejskich działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz ich osiągnięć w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Spotkanie umożliwi nawiązanie kontaktów z około 500 uczestnikami z różnych sektorów i stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń. Wydarzenie zostanie otwarte przez Unijnego Komisarza ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego. W trakcie konferencji uczestnicy będą dyskutować na temat globalnego programu badań naukowych i innowacji dotyczących rolnictwa, leśnictwa i społeczności wiejskich, jak również o roli tych badań w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w Europie i na świecie.

Uczestnicy będą mogli również wnieść swój wkład w aktualizację długoterminowego unijnego programu Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich oraz przyczynić się do kształtowania planu strategicznego programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027.

Zgłoszenia na konferencję można składać do 1 maja. Więcej informacji, w tym program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W razie pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt mailowy: AGRI-RESEARCH-CONF-2023@ec.europa.eu


Źródło: SIR