Jak lider wiejski może wpłynąć na rozwój twojej społeczności ?

Czy wiesz, jakie cechy powinien posiadać wiejski lider, aby skutecznie wpływać na rozwój wsi? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule pt. "Rola lidera lokalnego w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", który ukazał się w "Przeglądzie Geodezyjnym" w 2023 roku, a jego pełna wersja dostępna jest tutaj.

Tekst oferuje przekrojowy wgląd w rolę lidera w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju wsi. Dr inż. Wioleta Krupowicz oraz Dr Kinga Pawłowska korzystają z różnorodnych metod badawczych, w tym analiz, badań ilościowych i wywiadów pogłębionych. Zawiera także praktyczne rekomendacje dla liderów i społeczności lokalnych, co czyni ją niezwykle użyteczną dla osób działających w terenie.

Czy wiesz, że w Polsce obserwuje się niski poziom i jakość kapitału społecznego, co jest jednym z wyzwań rozwoju lokalnego?

Kluczowe Punkty

 • Umiejętności Lidera
  • Publikacja podkreśla, że lider społeczności lokalnej musi posiadać dwie główne kategorie umiejętności: zarządzanie zmianą i budowanie współpracy. Te umiejętności są kluczowe dla angażowania członków społeczności w różne inicjatywy.
 • Zarządzanie Zmianą
  • Lider musi być zdolny do przeprowadzenia społeczności przez złożony proces zmian. To obejmuje diagnozę sytuacji, wybór strategii, angażowanie różnych grup interesariuszy i uruchamianie mechanizmów partycypacji społecznej.
 • Budowanie Współpracy
  • Rola lidera w budowaniu współpracy jest równie istotna. Lider musi być zdolny do zidentyfikowania i angażowania różnych grup interesariuszy w proces decyzyjny.

Motywowanie Społeczności

 • Jednym z kluczowych aspektów, na którym skupia się publikacja, jest motywowanie członków społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. Autorzy odwołują się do koncepcji A. Maslowa, zgodnie z którą podstawową motywacją ludzi są ich potrzeby. Zalecają, aby liderzy dostarczali społeczności wyczerpujących informacji na temat obecnej sytuacji, planowanych działań oraz ich sensu. Ważne jest również, aby komunikować ludziom, że mają swobodę działania i część odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy.

Inicjowanie działań

 • Publikacja podkreśla, że inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi i społeczności lokalnej jest podstawową rolą lidera. Z badania wynika, że 28% wskazanych działań było inicjowanych przez liderów nieformalnych. Działań tych dotyczyły m.in. poprawy infrastruktury społecznej, budowy obiektów użyteczności publicznej i dbania o dziedzictwo kulturowe wsi.

Oczekiwania

 • Publikacja zwraca uwagę na to, jak społeczność wiejska postrzega idealnego lidera. Respondenci badania wskazują, że od lidera oczekują zaangażowania w przeprowadzaniu obywatelskich inicjatyw i pełnego zaufania. Cechy, które powinien posiadać lider, to m.in. niezłomny charakter (25% odpowiedzi), charyzma (21%), komunikatywność (17%), kreatywność (15%), i umiejętność wsłuchania się w potrzeby ludzi (15%).

Aż 74% respondentów wskazało liderów formalnych (wójt, burmistrz, sołtys, radny/radna) jako osoby, cieszące się dużym zaufaniem w społeczności lokalnej.

Komunikacja i zaangażowanie

 • Badanie podkreśla również potrzebę rozwijania nowoczesnych form przepływu informacji. Media społecznościowe, takie jak Facebook, są używane przez 33% badanych, a poczta elektroniczna przez 60%. Dla zarysowania kontekstu, spotkania bezpośrednie przez 78% badanych. To pokazuje, jak ważne jest, aby liderzy korzystali z różnych kanałów komunikacji dla skutecznego angażowania społeczności.

Rekomendacje

 • Ostatecznie, publikacja podkreśla, że skuteczność działań lidera jest w dużej mierze zależna od zaangażowania jego społeczności. Działania, które nie są wspierane przez społeczność, mają niewielkie szanse na powodzenie. Dlatego też liderzy muszą nie tylko wiedzieć, jak inicjować działania, ale także, w równym stopniu być w stanie angażować społeczność w ich realizację.

Po więcej informacji zapraszamy do czytania pełnej wersji publikacji