|

„Agroekologia nie może być pchana naprzód wyłącznie przez akademików i ekspertów”

Zdjęcie przedstawia pole dyni

Osoby szukające odpowiedzi na pytania dotyczące agroekologii zachęcamy do przeczytania pierwszej części przewodnika w tym temacie, świeżo opublikowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, opracowanego we współpracy ze specjalistami od rolnictwa ekologicznego,

Jak przeczytamy we wstępie, publikacja skierowana jest ona do organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych na polu agroekologii, aby wspierać je w obszarze działań nastawionych na transfer wiedzy; do akademików, którzy chcieliby zgłębić ten temat – dostarcza im treści prosto z gruntu; do decydentów, którzy chcieliby lepiej poznać rzeczywistość wytwórców produkujących żywność na małą skalę w Europie.

Kluczowe, by mieć rolników w przyszłości. W perspektywie agroekologicznej, która zakłada szeroki zestaw kluczowych aktorów, wytwórcy żywności są w centrum. Kluczowe jest, by przywracać do zdrowia, chronić i rozwijać wiedzę użyteczną dla ich działań i autonomii, bo to jest droga do zapewnienia przyszłości producentom żywności. To także niezwykle ważne dla nowych rolników i młodych ludzi, którzy chcą produkować żywność w bliskiej relacji z ekosystemem i swoim najbliższym środowiskiem. Bez wiedzy i umiejętności dostosowanych do lokalnych potrzeb (jak wytwarzać żywność na małych poletkach, jak planować i budować odpowiedni sprzęt, jak przygotowywać żywność do przechowywania i na sprzedaż, jak znajdować nowe sposoby sprzedaży, etc.) rolnicy wpadają w niebezpieczne zależności, np. od przemysłowych producentów
nasion.

— fragment wstępu publikacji.

Największe organizacje międzynarodowe, od ONZ-u zaczynając, na Unii Europejskiej kończąc, coraz częściej sygnalizują swoje poparcie i opracowują plany wsparcia dla gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród nich szczególnie cenne dla przyszłości świata są te, które wdrażają u siebie rozwiązania w ramach agroekologii, stanowiąc przy okazji przykład do naśladowania, ułatwiając innym podążanie tą ścieżką. W świetle tego, przeczytanie tej publikacji wydaje się tym istotniejsze — tak dla wspierania transformacji w stronę lepiej odpowiadających na przyszłe kryzysy modeli gospodarstw, jak i budowania powszechnej świadomości ich zalet, ograniczeń i skutków.

Publikacja dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Ziarno.