|

Agroturystyka na nowo - projekt badawczy poświęcony polskiej agroturystyce

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach swoich zadań (wspieranie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk).

KSOW zaprojektował i zlecił badanie podyktowane potrzebą zidentyfikowania obecnych trendów konsumenckich dotyczących wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych lub podmiotach świadczących tego typu usługi. Celem projektu było także uzyskanie informacji odnośnie potrzeb i oczekiwań osób (najczęściej pochodzących z miast), które korzystają, bądź chcą skorzystać z usług gospodarstw agroturystycznych lub podmiotów świadczących tego typu usługi.

Badanie zostało przeprowadzone przez ABM Agencję Badań Marketingowych Sp. z o. o.
w okresie wrzesień – grudzień 2020. W ramach projektu wyznaczono cztery kolejne etapy badawcze:

1. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z klientami gospodarstw agroturystycznych

 • badanie jakościowe
 • 3 miasta: Kielce, Poznań, Warszawa
 • 18 klientów
 • Osoby, które odwiedziły agroturystykę nie dalej niż 2 lata temu

2. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z właścicielami gospodarstw agroturystycznych

 • badanie jakościowe
 • wizyty w 4 gospodarstwach

3. Ankietę internetową (CAWI) skierowaną do konsumentów (badanie ilościowe)

 • Badanie ilościowe
 • Próba: N=800
 • Próba o charakterze reprezentatywnym (wg danych GUS zmienne kontrolne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania)

4. Panel ekspercki

 • Warsztat z ekspertami branży agroturystycznej na bazie wniosków zebranych
  w etapach 1-3

W wyniku przeprowadzonego badania, powstał raport opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy. W dokumencie zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które jednocześnie mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, m.in.:

 • Polska agroturystyka stoi u progu poważnego wyzwania definicyjnego, zwłaszcza
  w obliczu coraz luźniejszego związku z rolnictwem oraz wsią rozumianą w sposób tradycyjny;
 • Pandemia koronawirusa jest wydarzeniem, które może mieć dwojakie konsekwencje dla polskiej agroturystyki – z jednej strony ma potencjał, by wygenerować dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej zaś implikuje dużą niepewność związaną z prowadzeniem działalności jako takiej;
 • Współcześni polscy konsumenci mają wobec pobytów w agroturystyce określone oczekiwania. Ci, którzy planują pobyt w 2021 roku wskazuj na bardzo konkretne elementy, które ich zdaniem cechują obiekty, które warto wybrać na miejsce urlopu – całą ich listę rozwijamy w raporcie głównym;
 • Wraz z przyspieszającym światem, zmieniają się także sposoby komunikacji. Gospodarze powinni inwestować w więcej niż jedną ścieżkę informacyjną, aby mieć szansę skutecznego docierania do klientów ze swoją ofertą;
 • Oferta polskiej agroturystyki zmienia się, dywersyfikuje. Sam nocleg to za mało zarówno dla gości, jak i z punktu widzenia ekonomicznego gospodarzy. Na to wszystko nakłada się także potrzeba samookreślania się gospodarstw – ustalenia konkretnej oferty, pod sprecyzowanych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu „Agroturystyka na nowo”, który powstał z potrzeby zidentyfikowania obecnych trendów konsumenckich, opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy.


Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę lub szukasz inspiracji - zajrzyj do biblioteki KSOW