|

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) został ogłoszony!

Termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw:

1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

3. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

5. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

6. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

7. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

8. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

10. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

11. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

12. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

13. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

14. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

15. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

16. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Interwencja LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) skupia się na aktywizacji społecznej i wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób, który zapewnia najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich. Wdrożenie tej interwencji opiera się na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych lokalnych strategii rozwoju (LSR) na obszarach wiejskich.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez LGD. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego strategią. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków.

W ramach wdrożenia interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) planuje się dwa komponenty: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i zarządzanie nimi oraz animacja. Pierwszy komponent będzie realizowany poprzez realizację zróżnicowanych operacji, projektów i inicjatyw w zakresach objętym wsparciem, takich jak projekty grantowe, operacje własne LGD i projekty współpracy. Drugi komponent obejmuje zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju oraz animację społeczności lokalnej.

Po szczegółowe wyjaśnienie zapraszamy na stronę ministerstwa rolnictwa:

Kliknij tutaj!