|

Bałtyk w dobie kryzysu klimatycznego — zapraszamy do lektury „Baltic Stories”

Nowy numer magazynu jest całkowicie poświęcony zmianom klimatycznym. Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe oraz silnie wpływające na region Morza Bałtyckiego procesy, zmuszają nas do szukania skutecznych rozwiązań proekologicznych, stających często w kontrze do tradycyjnych modeli działania. Kryzys klimatyczny jest obecnie uwzględniany we wszystkich czternastu obszarach tematycznych nowego Planu Działania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Autorzy w odpowiedzi na ten problem, w Baltic Stories szczególny nacisk kładą na kwestie dotyczące jednoczenia się w ramach wspólnych działań i wymiany doświadczeń, aby jak najskuteczniej odpierać czekające nas, potencjalne zagrożenia.  Wynikiem tego, numer ten poświęcony jest ludziom zamieszkującym kraje bałtyckie — angażującym swe lokalne społeczności, inspirującym do wprowadzania zmian, a przede wszystkim — zwiększającym świadomość społeczną dotyczącą procesów zachodzących w świecie natury.

Znajdziesz tu między innymi:

  • artykuły o skutecznych rozwiązaniach i działaniach na rzecz adaptacji i walki ze zmianami klimatycznymi,
  • wywiad z młodymi aktywistami z Polski, Niemiec i Rosji,
  • artykuł o projekcie „Cascade”.

Magazyn wydany jest w języku angielskim.

Zapraszamy do lektury: Baltic Stories.


Publikacja powstała w ramach projektu komunikacyjnego Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, o nazwie:”Let’s communicate!”. Opracowana natomiast, została przez jednego z partnerów z Polski: stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.