|

Czy rozwój rolnictwa jest możliwy bez zrzeszeń i partnerstw rolniczych?

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję o nazwie: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”. realizowaną w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Konferencja jest objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. stacjonarnie w hotelu ILONN w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 16 oraz w formie transmisji online. 

Jej głównym celem jest promocja i wsparcie wspólnych inicjatyw w zakresie organizowania się rolników w partnerstwa rolnicze. Do udziału w konferencji zaproszono przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli nauki i doradztwa, którzy zaprezentują informacje na temat podejmowanych działań integrujących w rolnictwie, własne doświadczenia w realizacji różnych form współpracy, wskażą prawne i organizacyjne aspekty zrzeszania się rolników oraz możliwości wsparcia finansowego dla realizowanych przedsięwzięć ze środków w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

Więcej o PS WPR 2023-2027

W takcie konferencji odbędzie się również uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów w ramach XXX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego”.

Rejestracja oraz wszystkie informacje na temat konferencji znajdują się na stronie wskazanej przez organizatorów.

Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z przyjęciem na konferencję. Uczestnik otrzyma wiadomość o zakwalifikowaniu na konferencję.


Osoby do kontaktu:

Kacper Mytko, 

tel. 61 823 20 81, e-mail: k.mytko@cdr.gov.pl

Sylwia Sznajder,

tel. 61 823 20 81, e-mail: s.sznajder@cdr.gov.pl