|

Organizacje wiejskie pod lupą

Zapraszamy do zapoznania się ze świeżo opublikowanym na stronie ngo.pl artykułem, powstałym w ramach cyklu „Pod lupą”, o tytule: „Wieś, obywatele, działanie. Organizacje wiejskie, czyli jakie?”.

POD LUPĄ to cykl portalu ngo.pl i Badań Klon/Jawor, w którym bierzemy na warsztat wybrane zagadnienie dotyczące życia organizacji społecznych. Zapraszamy na jego szóstą odsłonę: „Wieś, obywatele, działanie”, przygotowaną w partnerstwie z Fundacją Wspomagania Wsi. Źródło: link

W najnowszej odsłonie cyklu, autorka — Marta Gumkowska, podpierając się danymi z aktualnych badań, podejmuje się próby określenia i zdefiniowania organizacji działających na obszarach wiejskich, krok po kroku, akapit po akapicie, prowadząc czytelnika przez podrozdziały:

  • Organizacje wiejskie — co o nich wiemy?
  • Jak zmieniał się model działania organizacji na wsi?
  • Wyzwania na przyszłość.
  • Pandemiczne post scriptum.

Działają w małej skali, są nastawione na lokalność, wspólnotowe, choć też mocno liderskie, nie zawsze odrębne od lokalnej władzy… Ile w tym stereotypu, a ile prawdy o organizacjach działających na wsi?

Odpowiedź znajduje się w pełnym artykule, dostępnym na stronie ngo.pl.