|

Decyduj o przyszłości wsi!

Zdjęcie przedstawia osobę o wschodzie słońca, idącą ścieżką na wsi, w stronę horyzontu.

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy nad Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich! Dołącz do procesu zbliżającego nas do silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 roku.

30 czerwca 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła komunikat na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich do 2040 roku.
Stanowi to część prac Komisji nad demokracją i demografią. Towarzyszy mu plan przedstawiający główne instrumenty inwestowania na obszarach wiejskich i działania, które uwzględniają wszystkie polityki UE. Ponadto, wprowadza Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich —  kluczową nową inicjatywę, mającą zmobilizować władze publiczne i interesariuszy do działania zgodnie z potrzebami i aspiracjami dziesięciu wspólnie określonych celów mieszkańców wsi.

Wspieraj wspólne cele wizji dla obszarów wiejskich UE

Dziesięć wspólnych celów nakreślonych w długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE, podsumowuje wspólne aspiracje społeczności wiejskich i zainteresowanych stron, wobec obszarów wiejskich w 2040 roku, które będą:

  1. Atrakcyjnymi przestrzeniami, z harmonijnie rozwiniętym rozwojem terytorialnym, uwalniającym ich potencjał, czyniącym je miejscami szansy i dostarczającym lokalnych rozwiązań, które pomagają stawić czoła lokalnym skutkom globalnych wyzwań.
  2. Zaangażowane w wielopoziomowe i terytorialne zarządzanie, opracowujące zintegrowane strategie wykorzystujące podejście oparte na współpracy i partycypacji, korzystające z dostosowanych do potrzeb, szytych na miarę rozwiązań łączących polityki i współzależności na osi wieś-miasto.
  3. Gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego. Dostawcą możliwości gospodarczych, towarów i usług, lokalnych produktów wysokiej jakości, oraz energii odnawialnej dla szerszego grona, przy zachowywaniu sprawiedliwego udziału w wytworzonej wartości.
  4. Dynamicznymi społecznościami troszczącymi się o swój dobrobyt. Dbającymi o swe źródła utrzymania, sprawiedliwość i jakość życia społecznościami, w których wszyscy ludzie żyją ze sobą w zgodzie, pracując razem gotowi i zdolni do wspierania się.
  5. Inkluzywnymi (przeznaczonymi dla wszystkich) społecznościami opierającymi się na międzypokoleniowej solidarności. Odnowione i otwarte na przybyszów, promujące równe szanse dla wszystkich.
  6. Miejscami, gdzie przyroda rozkwita, wzmocnionymi i przyczyniającymi się do realizacji wytycznych Zielonego Ładu (m.in. neutralności klimatycznej), w sposób zrównoważony gospodarujące zasobami naturalnymi.
  7. W pełni wykorzystywać innowacje cyfrowe, przy zapewnienie równego dostępu do nowych technologii, powszechnej wiedzy cyfrowej i możliwości zdobywania bardziej zaawansowanych umiejętności.
  8. Miejscami osób przedsiębiorczych, kreatywnych i wykwalifikowanych, włączających się w postęp technologiczny, ekologiczny i społeczny.
  9. Tętniącymi życiem miejscami, posiadającymi wydajne, dostępne i przystępne cenowo usługi publiczne i prywatne (w tym usługi transgranicze), zapewniające dostosowane rozwiązania w sferach: transportu, edukacji, szkoleń, zdrowia i opieki, opieki długoterminowej, życia społecznego i handlu detalicznego.
  10. Miejscami bogatymi w swą różnorodność, wykorzystującymi w pełni swe unikalne atuty, talenty mieszkańców i swój potencjał.

Aby przyłączyć się do społeczności Paktu i wziąć udział w dyskusji na temat jego opracowania i wdrożenia; aby wyrazić swoje poparcie dla wspólnych celów — w imieniu własnym lub w swojej organizacji (sekcja dane osobowe) — zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego tutaj. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca 2022 roku.

 

Źródło: link [tłum. własne]