|

Dodatkowa pomoc dla rolników?

Zdjęcie przedstawia rolnika stojącego przy swym traktorze. Obok niego pole, na nim owoce pracy wzrastają, wokół porastających scenę drzew.

Obecne podwyżki cen energii, nawozów i paszy – zasobów kluczowych dla rolnictwa, odbijają się na sytuacji materialnej wielu gospodarstw i społeczności wiejskich. W ich obliczu rolnicy oraz małe przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, dystrybucją i rozwojem produktów rolnych, coraz częściej mierzą się z problemami płynności finansowej.

W odpowiedzi na to, dla umożliwienia państwom członkowskim wypłaty jednorazowej kwoty ryczałtowej rolnikom i przedsiębiorcom rolno-spożywczym, którzy zostali dotknięci znacznym wzrostem kosztów, Komisja Europejska zaproponowała w piątek dodatkowy środek pomocowy, finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przez takie reagowanie na zakłócenia gospodarki, to bezpośrednie rozwiązanie, pomoże utrzymać na rynku wiele gospodarstw i firm z sektora rolno-spożywczego, a więc, tym samym — przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa żywnościowego.

Rolnicy, produkując żywność w trudnych warunkach, przy wsparciu Wspólnej Polityki Rolnej, nieustannie udowadniają swoją wartość. Po pandemii COVID-19, dzisiaj mocno dotykają ich konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dla niektórych z nich, stawką jest przetrwanie. Za pomocą tego środka, najnowszego z serii wdrażanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wspieramy ich, aby mogli nadal produkować żywność której potrzebuje świat, dbać o swoją ziemię i zaopatrywać swoje rodziny — Komisarz ds. Rolnictwa, Janusz Wojciechowski.

Po przyjęciu przez współprawodawców, środek ten umożliwi państwom członkowskim podjęcie decyzji o wykorzystaniu dostępnych środków w wysokości do 5% ich budżetu EFRROW na lata 2021-2022, na bezpośrednie wsparcie dochodów dla rolników i małych/średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa, marketingu lub rozwoju produktów rolnych. Potencjalnie, stanowi to budżet w wysokości 1,4 miliarda euro w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do kierowania tego wsparcia do beneficjentów najbardziej dotkniętych kryzysem, zaangażowanych jednocześnie w gospodarkę o zamkniętym obiegu, efektywnie korzystających z zasobów lub stosujących metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu. Wybrani rolnicy i małe/średnie przedsiębiorstwa, będą mogli otrzymać w ten sposób odpowiednio do 15 tys. i 100 tys. euro. Płatności powinny być zrealizowane do 15 października 2023 roku. Aby skorzystać z tej możliwości, państwa członkowskie będą musiały zatwierdzić zmianę swojego programu lub programów rozwoju obszarów wiejskich, wprowadzając ten nowy środek pomocy.

Ta wyjątkowa propozycja jest następstwem pakietu wsparcia o wartości 500 milionów euro dla rolników z Unii Europejskiej, przyjętego 23 marca w ramach komunikatu Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych. W ramach tych dwóch środków Komisja zachęca państwa członkowskie do wspierania rolników stosujących praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W tym kontekście, Komisja zwiększy również intensywność monitorowania głównych rynków rolnych dotkniętych wojną. W następstwie opublikowanej dziś decyzji, państwa członkowskie będą musiały powiadamiać Komisję o swoich miesięcznych zapasach zbóż, nasion oleistych, ryżu i ich certyfikowanych nasion, posiadanych przez odpowiednich producentów, hurtowników i podmioty gospodarcze. Poza tym, Komisja Europejska uruchomiła specjalny pulpit prezentujący aktualne, szczegółowe statystyki dotyczące cen, produkcji i handlu przemiałem pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, rzepaku, oleju słonecznikowego i soi na poziomie UE i światowym. Dzięki temu, rynkowe podmioty mają aktualny i dokładny obraz dostępności podstawowych towarów żywnościowych i paszowych.


Źródło informacji: strona Komisji Europejskiej [tłum. własne]