|

Dziedzictwo i przyszłość polskiej wsi? - zapraszamy do konkursu!

Zdjęcie przedstawia kobietę na polu słoneczników, trzymającą w ręce wazon gliniany.

Ruszyła już XIV edycja konkursu „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”, organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

Jak w poprzednich edycjach, tak i teraz, zainteresowane konkursem powinny być szczególnie te osoby, którym bliskie są idee pozwalające zachować i promować dorobek materialny oraz duchowy naszej, polskiej wsi. W trosce o zachowanie i rozwój jej tożsamości, w próbach znalezienia odpowiedzi na pozornie proste pytanie: „czym jest / może być wieś?”, w chęci promowania jej dziedzictwa – zarówno kulturowego, jak i materialnego – zachęcamy do zgłaszania prac w konkursie!

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym, znajdziemy u źródła informacji: strona FDPA.