|

Edukacja finansowa od podstaw: dzieci odkrywają tajemnice gospodarki w „Małym Mieście”

Coraz więcej uwagi poświęca się obecnie edukacji finansowej, zwłaszcza wśród najmłodszych. Jednym z projektów realizujących ten cel jest "Małe Miasto" Fundacji BGK – program edukacyjny, który umożliwia dzieciom w wieku 8-12 lat przyswajanie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki oraz roli i wartości pieniądza. W ramach niego, uczestnicy przez pięć dni wcielają się w dorosłych obywateli, biorąc udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców z różnych branż.

"Małe Miasto" to jednak nie tylko nauka o zarabianiu, oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy, ale również stworzenie mikroświata funkcjonującego na wzór prawdziwego miasta — z własnym bankiem, małomiasteczkowym urzędem skarbowym czy sklepem marzeń. Dzieci mają szansę nauczyć się czym jest praca, wynagrodzenie czy podatki, a także jak działa system oszczędności, przez odkładanie swoich zarobków na lokacie w banku.

Projekty "Małego Miasta" mogą być realizowane zarówno w czasie roku szkolnego, jak i podczas wakacji, w formie półkolonii. Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla fundacji, stowarzyszeń, domów kultury czy jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z co najmniej dwiema szkołami, przedsiębiorcami, sponsorami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Działania powinny być realizowane na terenie Polski, w gminach liczących do 100 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie może być przeznaczone na różne cele, takie jak na przykład wyposażenie stanowisk pracy, opracowanie i produkcja materiałów edukacyjnych, promocyjnych czy wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia. W ramach konkursu grantowego, najlepsze 5 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę do 250 000,00 zł brutto.

Aby usprawnić proces zgłoszeń oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z realizacją projektu, organizatorzy przygotowali spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. Zainteresowani mogą zgłosić swój udział poprzez wysłanie e-maila na adres: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl, do dnia 10 kwietnia.

Innowacyjne podejście programu "Małe Miasto" pozwala dzieciom na zrozumienie podstaw funkcjonowania gospodarki oraz zarządzania finansami w sposób przystępny i angażujący. Przez uczestnictwo w różnorodnych warsztatach edukacyjnych oraz wykonywanie praktycznych zadań, dzieci uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz podejmowania decyzji finansowych. Program "Małe Miasto" ma również szersze implikacje społeczne — po jego realizacji na terenie gminy powstaje realna inwestycja małomiasteczkowa dla dzieci, jak na przykład element placu zabaw. W ten sposób projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych dla najmłodszych.

Program "Małe Miasto" to innowacyjna inicjatywa edukacyjna, która nie tylko wprowadza dzieci w świat gospodarki i finansów, ale także przyczynia się do zacieśnienia współpracy między różnymi podmiotami lokalnymi, promując jednocześnie rozwój społeczności wiejskich i rolniczych. Dodatkowo, takie inicjatywy mają potencjał, aby zainspirować kolejne projekty, które pomogą kolejnym pokoleniom lepiej zrozumieć świat finansów i podejmować świadome decyzje życiowe.