|

Energia dla wsi: Szkolenie otwierające drzwi do zielonej przyszłości!

Dnia 23 marca 2023 roku odbędzie się interesujące szkolenie związane z programem Energia dla wsi. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zaproszenie na wspomniane szkolenie skierowane jest do rolników oraz przedstawicieli spółdzielni energetycznych zainteresowanych pozyskaniem funduszy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Spotkanie o charakterze edukacyjnym odbędzie się w dwóch formach: zdalnej (online) oraz stacjonarnej, w siedzibie NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 3a w Warszawie. Przewidziany czas trwania szkolenia to 9:00-15:00.

Chętni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie udziału za pomocą specjalnie przygotowanego formularza rejestracyjnego, do którego link można znaleźć w załączniku:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wartościowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Modernizacyjnego na realizację projektów z zakresu OZE.

Polecamy skorzystać z okazji do rozwijania swojej wiedzy w obszarze rolnictwa i energetyki odnawialnej. W drodze do tworzenia bardziej ekologicznych i zrównoważonych obszarów wiejskich, korzystając z dostępnych funduszy i programów wsparcia.