|

INNOWACYJNY FARMER 2023: Trwa konkurs dla rolników zmieniających obraz rolnictwa

Innowacje w rolnictwie to kluczowe zagadnienie, które pozwala na osiągnięcie większej efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko. W związku z tym, Grupa PTWP oraz PTWP-Online, wydawca miesięcznika "Farmer" i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl, zapraszają rolników indywidualnych prowadzących lub współprowadzących gospodarstwa rolne na terenie RP do udziału w drugiej edycji Konkursu INNOWACYJNY FARMER 2023.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 roku, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas listopadowej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Konkurs ma na celu promowanie innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych wpływających na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, optymalizację procesów, poprawę dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko i klimat. Rolnicy mogą być nominowani do udziału w konkursie przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników oraz firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Aby wziąć udział, należy w formularzu zgłoszeniowym wskazać minimum jedną cechę innowacyjności, zgodnie z poniższymi wyróżnikami: innowacyjność celu, innowacyjność procesu oraz innowacyjność stosowanych produktów i technologii. Rolnicy powinni zaprezentować swoje gospodarstwa i działalność — odznaczające się szczególnymi walorami i innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów rynkowych.

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 8.10.2023 r.

  • I ETAP
    • Zgłoszenia do Konkursu: 20.02.2023 r. – 31.03.2023 r.
  • II ETAP
    • Wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17.04.2023 r. – 08.10.2023 r.

Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portali farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem INNOWACYJNY FARMER 2023 oraz nagrodami ufundowanymi przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.

Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 to doskonała okazja dla rolników do zaprezentowania swojego talentu, kreatywności i zaangażowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rolnictwa. Dzięki nim mogą przyczynić się do poprawy efektywności produkcji rolnej, zwiększenia zysków z działalności rolniczej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Źródło informacji oraz pozostałe szczegóły:

TUTAJ