|

Jak dobrze znasz swoją wieś? Zapraszamy do wiejskiego obserwatorium!

Aby zrozumieć problemy naszej wsi i sprawdzić jej pozycję na tle innych — krajowych i unijnych, potrzebujemy sprecyzowanych, dobrze opisanych i łatwo dostępnych informacji kluczowych na temat regionu. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy dysponuje środkami pozwalającymi na zrozumienie i analizę skomplikowanych danych ujętych w badaniach GUSu/Eurostatu, rynek czekał na nowe rozwiązanie —przyjazne i dostępne dla wszystkich narzędzie, które ułatwia zrozumienie obszarów wiejskich Europy. Tym narzędziem może być Wiejskie Obserwatorium, opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze we współpracy z Dyrekcją Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Swoją wieś sprawdzisz tutaj.

Jak przeczytamy na wstępie strony: — Centrum Monitorowania Obszarów Wiejskich pozwoli poprawić gromadzenie rozpowszechnianie danych dotyczących obszarów wiejskich UE. Oferuje odpowiednie statystyki, wskaźniki i analizy oparte na danych pochodzących z wielu źródeł i przy najbardziej odpowiedniej szczegółowości terytorialnej, obejmującej wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Tym samym przyczynia się do lepszego zrozumienia obszarów wiejskich i stanowi ważne źródło informacji na potrzeby ich weryfikacji, oceny i wpływu unijnych inicjatyw ustawodawczych na obszary wiejskie, oraz dostarcza dowodów na kształtowanie polityki w odniesieniu do ich rozwoju.

Z perspektywy mieszkańca wsi, w praktyce narzędzie to pozwala sprawdzić przede wszystkim podstawowe wskaźniki i trendy dotyczące swojego miejsca zamieszkania. Po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy swojej wsi (najlepiej gminy), już na pierwszych kartach ujrzymy takie dane jak:

  • powierzchnia,
  • całkowita liczba ludności,
  • użytkowanie gruntów,
  • prędkość łącza szerokopasmowego,
  • średnia odległość do kin.

Jak widać, oprócz podstawowych danych, narzędzie zapewnia także mniej oczywiste informacje, które jednak przekładają się znacząco na komfort życia w danym regionie. Największym atutem wiejskiego obserwatorium jest jednak to, że pozwala nie tylko prześledzić sytuację naszego podwórka, ale i z łatwością, na poziomie jednego portalu porównać je do podobnych odpowiedników po stronie niemieckiej, greckiej, rumuńskiej. itd.. 

Zapraszamy więc do podróżowania po świecie unijnych wsi!