|

Gruntowna rozmowa o ziemi — dołącz do webinarium!

Podczas wirtualnej dyskusji z ekspertami i osobami zainteresowanymi tematem, padną odpowiedzi na istotne dla naszej przyszłości pytanie: "Co jesteśmy w stanie zrobić, aby stworzyć warunki dla rozwoju agroekologii oraz odbudowy zasobów lądowych w Europie?"

To już drugie wydarzenie z serii webinarów. Celem spotkań będzie uzyskanie wglądu w to, w jaki sposób wyniki i wnioski wyciągnięte w ramach projektu RURALIZATION  należy uwzględnić w polityce europejskiej, krajowej i regionalnej, a także przekazanie tych informacji jak największej liczbie decydentów w Unii Europejskiej. Wynikiem seminariów, będą opracowane zalecenia i praktyczne narzędzia, pomocne w kształtowaniu polityki unijnej.

W następstwie publicznych konsultacji w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej na rzecz gleby oraz przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie jej ochrony, prowadzący webinarium, starali się będą powiązać kwestie związane z zarządzaniem gruntami i rolnictwem. Omówiony zostanie plan działania Komisji dotyczący ochrony gleby oraz związku między gospodarowaniem tymi zasobami, a kwestiami własności i użytkowania gruntów.

Harmonogram spotkania:

10:30-10:35 Przedstawienie tematów i prelegentów Sylvia Kay - Transnational Institute, Amsterdam
10:35-10:45 Prezentacja prac Komisji Europejskiej nad strategią dotyczącą gleby i różnorodności biologicznej Bavo Peeters - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska
10:45-11:25 Debata na temat praw do gruntów i zarządzania zasobami naturalnymi

Attila Szocs Boruss - Eco Ruralis & European Coordination Via Campesina

Willem Korthals-Altes – Technical University of Delft & RURALIZATION

Clara Blasco Moreno - Xarxa per a la Conservació de la Natura & Access to Land

11:25-11:55 Pytania i odpowiedzi Moderator prowadząca: Sylvia Kay - Transnational Institute, Amsterdam
11:55-12:00 Koniec spotkania  

W ramach tego projektu, w tym miesiącu organizatorzy skupiają się na kwestiach dotyczących stanu gleby, jako że niezbędne jest podjęcie jak najszybszych, skutecznych działań w tej materii. Oprócz starannej oceny różnorodnych przyczyn degradacji, sukces naszych działań zależy w dużej mierze od dialogu pomiędzy wieloma stronami, zainteresowanymi tematem strategii ochrony i przywracania zasobów.

Dołącz więc do grona uczestników webinaru!

Aby to zrobić, należy wysłać zgłoszenie przez formularz znajdujący się na stronie organizatora: RURALIZATION.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na maila: ruralization@consulta-europa.com.

Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim