|

Jak napisać lokalną strategię rozwoju? Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online!

W odpowiedzi na zgłaszane przez lokalne grupy działania zapotrzebowanie na zdobycie wiedzy z opracowania lokalnych strategii rozwoju, zapraszamy przedstawicieli lokalnych grup działania w Polsce — istniejących, nowo powstałych, jednofunduszowych i wielofunduszowych, do udziału w organizowanych przez nas bezpłatnych szkoleniach z „zakresu pisania lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach interwencji LEADER”. Szkolenia będą prowadzone w formule online.

Zgłoszenia należy składać przez formularz dostępny tutaj, do 17 października 2022 r.

Podczas jednodniowych spotkań eksperci i praktycy, zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością LGD w ramach podejścia LEADER, przedstawią metodologie pisania lokalnych strategii rozwoju miedzy innymi w oparciu o zapisy interwencji LEADER w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 oraz projekt regulaminu konkursu na wybór LSR.

Szkolenia będą prowadzone oddzielnie dla LGD jednofunduszowych i wielofunduszowych. Tematyka szkoleń nie dotyczy dokumentacji konkursowej na wybór LSR.

Szkolenia planowane są w godzinach 9:00 –15:00, w czterech terminach:

  • 24 października br. – szkolenie dla LGD jednofunduszowych 
  • 25 października br. – szkolenie dla LGD wielofunduszowych
  • 27 października br. – szkolenie dla LGD jednofunduszowych
  • 28 października br. – szkolenie dla LGD wielofunduszowych

W każdym z nich, weźmie udział maksymalnie 200 osób, przy założeniu że z każdej LGD mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Jedna osoba może uczestniczyć tylko i wyłącznie w jednym szkoleniu.

O zakwalifikowaniu się na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy ze zgłaszających chęć udziału, otrzyma maila potwierdzającego zakwalifikowanie się na szkolenia, z informacją o jego terminie. Na ten sam adres, najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanymi szkoleniami, zostaną przekazane odpowiednie linki oraz instrukcje udziału. Szczegółowy program dostępny jest pod tekstem.

Nagrania z przeprowadzonych szkoleń, dostępne będą na naszym portalu.


Szkolenia realizowane są w ramach operacji własnej jednostki centralnej KSOW współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.