|

Jak pomóc w rozwoju górskich wsi?

Na zdjęciu znajduje się traktor stojący przed gospodarstwem, zaraz przy górskiej drodze.

W odpowiedzi na to pytanie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konferencję, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk i przedstawienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi wsi leżących na terenach górskich i podgórskich.

Wydarzenie ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe”, odbędzie się 15 grudnia 2021 roku w formie online.

Współorganizatorami konferencji są:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szczególnie zainteresowani udziałem w spotkaniu, powinni być mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe oraz inne osoby, zainteresowane rozwojem obszarów górskich i podgórskich.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia z trzech sesji tematycznych:

 • nowe koncepcje rozwoju obszarów górskich i podgórskich;
 • funkcjonowanie działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich
  i podgórskich;
 • działania przedsiębiorcze i rozwojowe na obszarach górskich i podgórskich.

Pełen program spotkania znajduje się w pliku pdf. pod artykułem.


Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy do 08 grudnia 2021 roku wypełnić „kartę zgłoszenia uczestnictwa” (dostępna pod artykułem) i wysłać ją mailem (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl.

O zakwalifikowaniu na konferencję będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link z indywidualnym dostępem do wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

 • w sprawach merytorycznych:
  • Michał Wnęk – DROW, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 25
  • Klaudia Kieljan – DROW, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 13
 • w sprawach organizacji i rekrutacji:
  • Magdalena Hojniak – ZMiDZ, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 54

 

PLIKI DO POBRANIA