|

Jak radzi sobie Twoja gmina? — sprawdź statystyki!

Zapraszamy do sprawdzenia darmowej bazy danych SMUP — Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Jest to nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach publicznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego — narzędzie powstałe w wyniku wspólnie realizowanego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

System ten przeznaczony jest zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej, jak i wszystkich poszukujących poszerzonych informacji o usługach realizowanych przez gminy i powiaty. Sprawdzenie go, szczególnie polecamy lokalnym grupom działania, dla których może być nieocenionym narzędziem przy opracowywaniu lokalnych strategii działania w najbliższej przyszłości.

Portal SMUP dostarcza wiedzy statystycznej na temat usług publicznych świadczonych przez wszystkie gminy i powiaty w kraju, w zakresie:

  • edukacji,
  • kultury i rekreacji,
  • drogownictwa i transportu,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarowania nieruchomościami,
  • inwestycji i budownictwa,
  • geodezji i kartografii,
  • lokalnej polityki społecznej,
  • podatków oraz opłat lokalnych.

Po więcej informacji zapraszamy do ich źródła — strony SMUP oraz filmu znajdującego się poniżej, tłumaczącego krok po kroku działanie i przydatność systemu.