|

Jak rysuje się przyszłość rolnictwa?

Na zdjęciu znajduje się żółte pole ze skoczonym zbożem.

Jak mogą wyglądać światowe rynki rolne w 2030 roku w obliczu niepewności programowej i rynkowej z jaką obecnie boryka się sektor rolny?

Czy systemy żywnościowe będą bardziej odporne po pandemii Covid-19?

Czy nowa wspólna polityka rolna skutecznie zachęci rolników w całej Europie do przejścia na stronę zielonej transformacji?

Aby omówić te kwestie oraz szersze średnioterminowe perspektywy dla rynków rolnych, dochodów i środowiska, wysocy rangą przedstawiciele organów UE (m.in. Janusz Wojciechowski), przedstawiciele organizacji międzynarodowych, rolnicy, eksperci rolni i podmioty wiejskie, spotkają się co roku na konferencji „Perspektywy Rolnictwa” na którą zapraszamy. Tematem przewodnim tej, ósmej już edycji wydarzenia, jest: „odporne unijne systemy rolno-spożywcze i obszary wiejskie do 2030 roku” / „Fit for 2030 – resilient EU agri-food systems and rural areas”.

Konferencja stała się udaną, doroczną platformą do szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń między zainteresowanymi stronami na temat perspektyw rynkowych w rolnictwie, w tym ram programów politycznych i niepewności związanych z rozwojem rynku w ciągu nadchodzących 10 lat.
Wydarzenie zbiega się co roku z publikacją rocznego raportu o perspektywach rynkowych.

Aby dołączyć do konferencji, do 8 grudnia  należy zarejestrować się przez stronę podaną przez organizatorów. Po więcej informacji o wydarzeniu zapraszamy do źródła.

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim.