|

Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? — ruszyły szkolenia dla kobiet!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla kobiet wiejskich, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego oraz pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by łatwiej im było dobrze planować i realizować swoje działania.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów, to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Kobiety są filarami tych organizacji. 

Zapraszamy więc kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim na szkolenia „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się:

 • 03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie),
 • 10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie),
 • 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie),
 • 03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie),
 • 14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie),
 • 12-14.05.2023 – Białystok (woj. podlaskie),
 • 19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie),
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie).

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie organizatora i naszego partnera Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w terminie:

 • 6-20 grudnia 2022 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie;
 • 1-15 marca 2023 r. – woj. podlaskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie.

Każde z ośmiu szkoleń będzie trwało trzy dni. Od około godziny 17:00 pierwszego dnia do około godziny 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.).

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

 • myślenia projektowego,
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
 • budżetowania projektowego, 
 • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
 • roli partnerów w projekcie,
 • możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami.
Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.


Ramowy program oraz regulamin znajdują się poniżej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.