|

Jak w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych wiosek?

Zdjęcie przedstawia krajobraz wiejski

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o tym, jak LEADER może wspierać inteligentne wioski.

Koncepcja inteligentnych wiosek skupia się na potrzebach i potencjale obszarów wiejskich — w porównaniu do miast, często pomijanych, przez co też narażonych na pozostawanie w tyle wobec nadchodzących zmian

W całej Europie, zaangażowane społeczności wiejskie szukają rozwiązań dla swoich narastających problemów, takich jak wyludnianie się wsi i spadający poziom lokalnych usług. Badają przy tym potencjał transformacji cyfrowej oraz starają się określić szanse i zagrożenia na przyszłość, zacieśniając przy tym więzi z obszarami miejskimi. Jednocześnie, w miarę przechodzenia na zeroemisyjną gospodarkę przyszłości i adaptację do zmian klimatu, wieś czekają poważne zmiany strukturalne, dotykające wszystkich aspektów społecznych i gospodarczych.

To wszystko jest ogromnym wyzwaniem dla społeczeństwa, ale jednocześnie, stanowi okazję do wprowadzenia zmian w metodach produkcji żywności i energii oraz budowy nowego — bardziej sprawiedliwego i godziwego systemu ekonomicznego, uwzględniającego ograniczenia środowiskowe.

Dla chcących wykorzystać ten czas, to właśnie lokalne grupy działania i inteligentne wioski stanowią atrakcyjną koncepcję, mogącą pomóc w gromadzeniu wsparcia dla społeczności lokalnych i innych zainteresowanych, organizujących się wokół konkretnego wyzwania lub szansy. Koncepcja ta może przy tym wzmocnić i poszerzyć zakres działań lokalnych grup działania, jednocześnie umacniając przy tym program LEADER/RLKS — jeżeli tylko będzie dobrze zaprojektowana na poziomie politycznym.

Dlatego też, zainteresowanych tematem odsyłamy do publikacji Jak LEADER/RLKS może wspierać inteligentne wioski?, gdzie opisano potencjalną rolę programu LEADER/RLKS we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek, poddano ocenie obecne bariery w realizacji LEADER/RLKS rozpoznane przez LGD i zawarto zalecenia co do tego, jak można je pokonać, aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.


Źródło: Jak LEADER/RLKS może wspierać inteligentne wioski?

PLIKI DO POBRANIA