|

Jak wykorzystać potencjał obszarów górskich? — wyjazd studyjny

Na zdjęciu widać panoramę tatr, większość kadru zajmuje widok na wsie leżące pod górami.

Dla upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk z zakresu wykorzystywania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw opartych o walory naturalne, zasoby lokalne i markowe produkty na terenach górskich i podgórskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, zorganizowało szkolenie wyjazdowe, które odbyło się 23 września 2021 roku.

Szkolenie miało miejsce w regionie Beskidu Wyspowego i Gorców w województwie małopolskim. Udział w nim wzięło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele podmiotów doradczych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek naukowych, a także mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnicy. Wśród miejsc na mapie wyjazdu znalazły się niżej wymienione:

  • Urząd gminy Mszana Dolna

Tu, podczas spotkania z wójtem gminy, panem Bolesławem Żabą, zaprezentowana została marka lokalna, która stanowi narzędzie promocji regionu poprzez wysokiej jakości produkty, usługi i inicjatywy związane regionem, autorstwa lokalnych twórców, usługodawców oraz instytucje regionalne i podmioty ekonomii społecznej — „Zagórzańskie Dziedziny”. Marka budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze regionu; aktywnie działając przez między innymi prowadzenie wielu warsztatów bazujących na lokalnych zasobach.

  • Studio RZ

To lokalna firma oferująca dzieła artysty Roberta Zapały z Poręby Wielkiej. Tu też znajduje się punkt sprzedaży produktu lokalnego — rękodzielniczych wyrobów autorstwa członków Stowarzyszenia Rękodzielników Zagórzańscy Pasjonaci oraz osób indywidualnych. Wśród bogatej oferty sklepu, trafić można na takie produkty jak koronki, obrazy malowane na starej desce, akwarele, przedmioty użytkowe zdobione techniką decoupage, czy galanterię drewnianą wypalaną w regionalne, zagórzańskie wzory.

Na miejscu omówiona została też działalność Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość — partnera „Zagórzańskich Dziedzin”, które oprócz wielu działań na rzecz marki, współtworzy też Zagórzańskie Centrum Wolontariatu, pomagające między innymi seniorom, osobom niepełnosprawnym, matkom z dziećmi, młodzieży i dzieciom.

  • Gospodarstwo agroturystyczne i zagroda edukacyjna „U Misia”

Mieszczące się w Porębie Wielkiej miejsce opiera się na współpracy edukatorki z wieloletnim doświadczeniem — Krystyny Popko-Tomasiewicz z miejscowym rolnikiem wynajmującym pokoje w ramach prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego. Oprócz sprzedaży wyrobów serowarskich, prowadzone są tu również działania edukacyjne w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Podczas wizyty, uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach „Skąd się biorą tradycyjne zagórzańskie sery”.

  • Pasieka Bartek

Jest to gospodarstwo produkujące oraz oferujące całą gamę produktów pszczelich, przy okazji prowadzące siedem różnych warsztatów dotyczących życia pszczół i właściwości zdrowotnych produktów pszczelich. W jednym z nich — „Od kwiatowego koszyka do miodu słoika” udział wzięli uczestnicy wyjazdu.

  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej

Fundacja została powołana do życia przez rolników wynajmujących pokoje gościnne w swoim gospodarstwie. W nim stworzyli Pracy Twórczej — miejsce spotkań z kulturą zagórzańską, w którym odbywają się warsztaty i wydarzenia lokalne.