|

Jaka przyszłość czeka systemy żywnościowe na których się opieramy?

Obraz przedstawia dziewczynę na łące, karmiącą z ręki krowę.

Zapraszamy na konferencję online „Przyszłość żywności”, która stanowić ma platformę do omówienia przyszłych trendów i priorytetów w zakresie innowacji żywnościowych w Europie. W szerszym kontekście ujmując i poruszając cele zrównoważonego rozwoju ONZ i strategii UE „od pola do stołu”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia i prowadzone będzie w języku angielskim.

Szczególnie zainteresowani spotkaniem powinni być decydenci UE, partnerzy europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i inne kluczowe, strony zainteresowane innowacjami rolno-spożywczymi, edukacją, przedsiębiorczością i zaangażowaniem konsumentów. Ponadto, także stowarzyszenia branżowe oraz stowarzyszenia rolników i konsumentów.

Konferencja podsumuje wyniki Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ  i przyjrzy się roli UE w realizacji podjętych zobowiązań poprzez wdrażanie innowacji, które mogą przełożyć się na pozytywne skutki gospodarcze, jak i społeczne — zgodne z celami zrównoważonego rozwoju.

Poruszona zostanie również rola młodszych pokoleń w przekształcaniu systemów żywnościowych. Omówione zostaną wyzwania i rozwiązania w obszarach takich jak:

  • zdrowie gleb i rolnictwo regeneracyjne;
  • okrągłe systemy żywnościowe;
  • zrównoważone etykietowanie żywności.

Program spotkania obejmuje także sesje poświęcone wpływowi informacji na zaufanie konsumentów do żywności oraz edukacji, ze szczególnym naciskiem na kształcenie i szkolenie zawodowe.

Aby dołączyć do konferencji, należy uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wskazanej przez organizatorów.

Szczegółowy harmonogram wraz z opisem,dostępny jest na stronie wydarzenia.

    Źródło: link [tłum. własne].