|

Jakie projekty mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich? Pobierz publikację i poznaj projekty zrealizowane w ramach KSOW w 2019 roku

Przedstawiamy Państwu drugą publikację, wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierającą przykłady projektów zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Tym razem są to przykłady projektów zrealizowanych w 2019 roku.

Przedstawione przykłady projektów mogą stać się inspiracją do dalszej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również inspiracją do podejmowania działań we własnych gospodarstwach rolnych i lokalnych społecznościach.

Celem działań KSOW jest między innymi zwiększenie zainteresowania w zakresie wdrażania inicjatyw oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wyniku realizowanych projektów  w ramach KSOW upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie,  produkcji żywności i na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów  dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na  obszarach wiejskich, a także promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Projekty  KSOW również aktywnie wspierają realizację celów i kierunków  interwencji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, która określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa  i rybactwa w perspektywie do 2030 roku. Obszarami wpływającymi na osiągnięcie celów strategii są: sprawne zarządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju oraz trwała zdolność kreacji i uczenia się.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014–2020 (w tym KSOW), zamieszczonymi na naszym portalu –  życzymy owocnej lektury i wielu inspiracji do realizacji własnego projektu.