|

Jakie są oczekiwania Europejczyków wobec przyszłości Unii? Znamy już odpowiedzi

Zdjęcie podzielone na pół przedstawia krajobraz miejski i wiejski.

Po roku dyskusji, debat i współpracy między obywatelami a politykami w ramach inicjatywy „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”, światło dzienne ujrzało sprawozdanie końcowe, a w nim — 49 propozycji zawierających konkretne cele i ponad 320 środków, które instytucje UE powinny zastosować. W ramach niedawno obchodzonego Dnia Europy, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady, otrzymali ten dokument, aby przeanalizować go teraz w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ jak skutecznie zrealizować propozycje w nim zawarte. Przypomnijmy sobie czym jest ta inicjatywa.

Kryzysy z ostatnich lat, przez które razem przechodzimy, zmieniły Europę. Musimy dalej się rozwijać i zadbać o to, by Unia odzwierciedliła aspiracje i oczekiwania wyrażone przez jej obywateli. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, którą dziś zamykamy, jest wyjątkowym przedsięwzięciem o bezprecedensowym zakresie, przynoszącym Europie powiew świeżego powietrza. Jej wnioski stanowią bardzo bogate źródło propozycji, które każda instytucja musi przeanalizować w ramach swoich kompetencji. Rada będzie miała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie już w nadchodzących tygodniach. Ponieważ prace te dobiegają końca podczas prezydencji francuskiej, pragnę podziękować poprzednim prezydencjom za ich zaangażowanie oraz z przyjemnością przekazuję prezydencji czeskiej i szwedzkiej kwestię działań następczych, które należy podjąć w związku z wnioskami z konferencji. — prezydent Emmanuel Macron

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowatorskim i innowacyjnym procesem oddolnym, który umożliwił Europejczykom wypowiedzenie się na temat tego, czego oczekują od Unii Europejskiej. W konferencji tej uczestniczyli obywatele UE o różnym pochodzeniu geograficznym i społeczno-ekonomicznym, o różnych poziomach wykształcenia, w różnych wieku oraz różnych płci, a kluczową rolę odegrali w niej młodzi Europejczycy.

Obywatele Unii, a zwłaszcza Ci młodzi, są w samym centrum naszej wizji przyszłości Europy i mieli bezpośredni wpływ na wynik konferencji. Jesteśmy w przełomowym momencie integracji europejskiej, dlatego żadna propozycja zmiany nie powinna być uznana za temat tabu. Powinniśmy bez obaw uwolnić siłę Europy, aby zmienić życie ludzi na lepsze. — przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola

Jest to bezprecedensowa inicjatywa, która obejmowała rok dyskusji, debat i współpracy między obywatelami a politykami, a jej kulminacją było sprawozdanie końcowe. Głównym elementem tego jest 49 propozycji odnoszących się do konkretnych celów i ponad 320 środków, którym instytucje UE przyjrzą się w ramach działań następczych. Propozycje te podzielone są na dziewięć grup tematycznych:

  • zmiana klimatu i środowisko;
  • zdrowie;
  • silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie;
  • UE w świecie;
  • wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
  • transformacja cyfrowa;
  • demokracja europejska;
  • migracja;
  • edukacja, kultura, młodzież i sport.

Propozycje te bazują na zaleceniach przedstawionych przez obywateli UE, którzy spotykali się w ramach europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także dzielili się swoimi pomysłami za pomocą wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Demokracja, pokój oraz wolność indywidualna i gospodarcza. Za tym właśnie opowiada się dziś Europa, w czasie gdy na naszym kontynencie ponownie toczy się wojna. To właśnie te wartości leżą u samych podstaw Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Unia Europejska musi nadal spełniać oczekiwania swoich obywateli. Dziś ich głos usłyszeliśmy jasno i wyraźnie. Teraz nadszedł czas, by działać. — przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen

W ciągu ostatniego roku, za sprawą licznych wydarzeń i debat organizowanych w całej UE, krajowych i europejskich paneli obywatelskich, spotkań plenarnych, a także dyskusji i wymian poglądów na stworzonej do tego celu wielojęzycznej platformie cyfrowej, Konferencja w sprawie przyszłości Europy stała się prawdziwie otwartym forum do dialogu na temat tego, w jakiej Europie chcemy żyć. Umożliwiła przejrzystą, inkluzywną i ustrukturyzowaną debatę z obywatelami Unii Europejskiej na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i które są istotne dla ich przyszłości.

Parlament, Rada i Komisja przeanalizują teraz ‒ w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ jak skutecznie zrealizować te propozycje.Jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie, w ramach którego obywatele zostaną poinformowani o postępach w tym zakresie.

Źródło: KE