|

Janusz Wojciechowski o nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Po przyjęciu przez Radę Europejską reformy WPR, na stronie Komisji Europejskiej pojawiło się oświadczenie komisarza europejskiego do spraw rolnictwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszym tłumaczeniem.

Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze przyjęcie przez Radę trzech nowych rozporządzeń WPR, które nastąpiło po pozytywnym głosowaniu Parlamentu Europejskiego w zeszłym tygodniu. Jest to silny sygnał poparcia dla nadchodzącej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Ta nowa WPR będzie bardziej sprawiedliwa. Po raz pierwszy obejmie ona uwarunkowania społeczne*, zapewniając minimalny poziom ochrony pracowników rolnych oraz gwarantując dodatkowe, obowiązkowe wsparcie dla młodych rolników i mniejszych gospodarstw.

Ta nowa WPR będzie bardziej ekologiczna. Odegra kluczową rolę w przejściu na zrównoważone systemy żywnościowe, zwiększając ambicje dotyczące klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt. Wprowadzone nowe narzędzia, w połączeniu z nowym sposobem pracy, zaowocują lepiej ukierunkowanymi i wydajnymi działaniami w tej dziedzinie.

Ta nowa WPR będzie bardziej elastyczna. Państwa członkowskie są zobowiązane do wyjaśnienia w swoich planach strategicznych w jaki sposób będą wykorzystywać WPR zgodnie z ich lokalnymi warunkami i potrzebami. Chodzi o jak najlepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi i instrumentów do osiągnięcia naszych wspólnych celów — celów WPR i Zielonego Ładu.

Nie mogę się doczekać otrzymania planów strategicznych WPR, stanowiących kluczowy punkt we wdrażaniu nowej WPR. Wraz z moimi służbami dopilnujemy, aby we współpracy z państwami członkowskimi, nasze ambicje znalazły odzwierciedlenie w ocenie i zatwierdzaniu planów.

Reforma ta odgrywa decydującą rolę w pokazaniu, że ​​możemy wspólnie pracować na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa, zachowując przy tym bezpieczeństwo żywnościowe oraz środki utrzymania dla naszych społeczności wiejskich i rolniczych.

Gorąco zachęcam państwa członkowskie do wykorzystania czasu pozostałego do końca terminu składania wniosków (2021 rok) i przekonania się, że ta reforma naprawdę zmieni zasady gry.

Źródło: link [tłum. własne]


* „Uwarunkowania społeczne” to pojęcie stosowane w odniesieniu do dotacji publicznych. Chodzi o to, aby otrzymywanie wszelkich dotacji publicznych lub pomocy publicznej było uwarunkowane poszanowaniem pewnych podstawowych zasad (praw pracowniczych, praw socjalnych i ekonomicznych itp.).