|

KGW z szansą na dofinansowanie: "Gospodynie do dzieła"!

Fundacja BGK właśnie ogłosiła start rekrutacji do III edycji programu dla kół gospodyń wiejskich (KGW) "Gospodynie do dzieła". Celem inicjatywy jest wsparcie KGW w zakupie sprzętu, wyposażenia oraz organizacji wydarzeń lokalnych, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału obszarów wiejskich. Aż 50 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie do 10 000 zł brutto. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 kwietnia, a szczegóły dotyczące programu znajdziesz w naszym artykule.

Organizatorzy zaznaczają, że na ocenę projektów nie wpływa kolejność zgłoszeń.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia związanych z realizacją zaplanowanych działań, takich jak: sprzęt AGD, komputer, drukarka, nagłośnienie, rzutnik, mikrofon, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, maszyna do szycia, namiot czy meble. W ramach programu można również uzyskać wsparcie na organizację festynu, jarmarku, pikniku czy spotkania organizowanego przez KGW, na których koszt nie może być wyższy niż 2 000 zł brutto, a także na usługę księgowa związaną z projektem (do 500 zł brutto).

Celem inicjatywy jest umożliwienie KGW realizacji projektów i działań, które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich. W ramach programu dofinansowanie otrzyma maksymalnie 50 najlepszych projektów, każdy na kwotę do 10 000 zł brutto. Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR, z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.). W III edycji programu nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z I i II edycji.

Więcej informacji na temat programu, w tym regulamin, można znaleźć na stronie Fundacji BGK.

Strona Fundacji BGK

Osobą odpowiedzialną za program jest Anna Burek (anna.burek@fundacjabgk.pl).