|

Koła Gospodyń Wiejskich w sieci!

Już w październiku tego roku ruszają bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla Gospodyń i Gospodarzy, którzy chcą zacząć korzystać z Internetu lub rozpocząć działalność w sieci. Co zyskasz jako uczestnik? Otrzymasz, oprócz przyjemnie spędzonego czasu przy zdobywaniu nowych umiejętności, tablet na własność.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich od lat cieszy się dużą popularnością. Organizacje te angażują lokalną społeczność w kultywowanie pamięci o miejscowych tradycjach i folklorze. Członkinie i członkowie Kół słyną także z wytwarzania rożnego rodzaju rękodzielnictwa nawiązującego do kultury ich regionu. Niestety, wiele z tych osób nie udostępnia swojej twórczości w sieci, przez co dotarcie do ich działalności jest utrudnione. Projekt „Cyfrowe Kola Gospodyń Wiejskich” jest kierowany właśnie do nich, by zachęcić ich do zaprezentowania swoich wyrobów internetowym odbiorcom.

Gospodynie będą mogły wziąć udział w serii bezpłatnych spotkań na terenie swojego powiatu, prowadzonych przez doświadczonych trenerów. W ramach warsztatów będzie można nauczyć się praktycznej obsługi sprzętu, jak i korzystania z sieci, komunikacji internetowej czy załatwiania spraw w formie online. Każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie, ponieważ zajęcia będą prowadzone w podziale na grupy o różnym poziomie zaawansowania, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać m.in. by promować swoje Koła na szeroką skalę lub skorzystać z nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Naukę z pewnością ułatwią specjalne materiały szkoleniowe oraz tablety, które po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają na własność. Na chętnych czekają także certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Do 15 października trwa rekrutacja na warsztaty, które przewidziane są dla Kół Gospodyń Wiejskich w dwunastu powiatach: pułtuskim, garwolińskim, ostrowskim, biłgorajskim, włocławskim, koneckim, oleśnickim, toruńskim, łobeskim, łomżyńskim, tarnowskim oraz ryckim.

Projekt realizowany jest przez „Edukację Bez Barier - Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce” we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a szkolenia objęte są patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” przeznaczono ponad 3,7 mln zł z Funduszy Europejskich.

Na zajęcia można się zapisać się poprzez zgłoszenie do lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, telefonicznie pod numerem 22 112 04 88 bądź przez kontakt z powiatowym Pełnomocnikiem ds. KGW odpowiednim do miejsca zarejestrowania Koła lub poprzez formularz zgłoszeniowy.


Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa