|

KRUS zachęca do kreatywności — trwa XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o nazwie "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy". Celem konkursu jest promowanie pozytywnych wzorców związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat sposobów zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Regulamin konkursu oraz dane kontaktowe dla zainteresowanych można znaleźć na stronie KRUS.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa — klasy 0 – III szkoły podstawowej;
  • II grupa — klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Autorzy najlepszych prac wysłanych do 31 marca 2023 roku, otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS, współorganizatorów oraz patronów konkursu, a ich prace będą publikowane w materiałach promocyjnych KRUS.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym jest Agro Ubezpieczenia — Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a patronatem medialny obejmuje m.in. TVP INFO oraz magazyny rolnicze.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konkursowy: tutaj.