|

Kurs serowarstwa zakończony!

Na zdjęciu znajdują się różne sery na desce do krojenia, z nożem do krojenia sera na pierwszym planie.

Po ośmiu miesiącach szkoleń, wykładów oraz zajęć praktycznych, w dniach 11-12 września odbył się dziesiąty, ostatni już zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego — podsumowujący oraz sprawdzający dotychczasowe osiągnięcia osób uczestniczących w projekcie podczas dwudniowego egzaminu.

W dniu pierwszym odbyła się jego część pisemna. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test składający się z 50 pytań, obejmujący zagadnienia wyniesione z trwającego łącznie 160 godzin kursu, obejmujące zagadnienia takie jak, między innymi:

  • właściwości fizykochemiczne, technologiczne i jakość mleka serowarskiego;
  • technika pracy hodowlanej;
  • technologia produkcji serów;
  • aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej i rzemieślniczej.

Dzień drugi natomiast, uczestnicy spędzili na części praktycznej egzaminu, zakończonej ogłoszeniem wyników. Zgodnie z przewidywaniami, wszystkie osoby biorące udział w kursie, zdobyły oceny pozytywne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym projekcie? Sprawdź w zakładce Projekty realizowane w 2020-2021