|

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Dla uznania kluczowej roli kobiet w rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich oraz ich wkładu w walkę z ubóstwem, dzisiaj — piętnastego października, obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich”.

Przez ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ święto, każdego roku zwracamy oczy w stronę obszarów wiejskich świata i pracujących, żyjących na nich kobietach. W tym roku, motywem przewodnim dnia jest hasło: „Kobiety wiejskie uprawiające dobrą żywność dla wszystkich” / „Rural women cultivating good food for all’

Systemy żywnościowe naszego świata zależą od codziennej pracy kobiet żyjących i pracujących na obszarach wiejskich. Od uprawy roślin i przetwarzania zbiorów, po przygotowywanie żywności i jej dystrybucję, kobiety zapewniają wyżywienie zarówno swoim rodzinom, jak i całym społecznościom. Paradoksalnie jednak, te same kobiety często mają ograniczony dostęp do żywności, stykając się z większym ryzykiem głodu, niedożywienia i braku bezpieczeństwa żywnościowego niż mężczyźni. Przyczyn tego szukać można między innymi w nierównych płacach i dyskryminujących normach płci, skutkujących tym, że w wielu miejscach na świecie kobiety żyjące w domowych gospodarstwach jedzą najmniej i jako ostatnie, przy jednoczesnej nieproporcjonalnej odpowiedzialności za nieodpłatną opiekę nad „ogniskiem domowym”.

Pomimo zdolności planety do zapewnienia wszystkim wystarczającej ilości wysokiej jakości żywności, coraz większa liczba ludzi nie jest w stanie spełnić swoich potrzeb żywieniowych. Szczególnie widoczne jest to w obliczu eskalacji kryzysów klimatycznych i środowiskowych, spotęgowanych pandemią COVID-19, która zakłóciła programy dożywiania w szkołach, przerwała łańcuchy dostaw i poważnie nadwyrężyła źródła utrzymania drobnych producentów, pracowników sezonowych oraz lokalnych sprzedawców żywności. W 2020 roku, około 2,37 miliarda ludzi nie miało dostępu do odpowiedniej żywności — stanowi to prawie 20-procentowy wzrost w ciągu jednego roku. Po raz kolejny, najsilniej odczuły to kobiety i dziewczęta żyjące na wsiach.

Sekretarz generalny ONZ wezwał do przekształcenia naszych systemów żywnościowych dla zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do zdrowej diety, która przyczyniać się będzie do odbudowy zasobów naturalnych, przeciwdziałać zmianom klimatycznym, a przy tym — dostosowana będzie do warunków lokalnych. Na rzecz tego, ONZ Kobiety / UN Women wspiera i wspierać będzie programy wzmacniające pozycję kobiet wiejskich — dla dobra tak nas, jak i naszej planety — szczególnie w ich dniu przypominając o roli, jaką pełnią w budowaniu przyszłości obszarów wiejskich.

Źródło: link (tłum. własne)