|

Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty!

Do 14 października, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wspierania Innowacji i wymiany Wiedzy EIP-AGRI organizuje nabór na bezpłatne warsztaty „Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich”.

Kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie do 14 października 2022 r., 23:59
 

Warsztaty skupiać się będą na wymianie wiedzy pomiędzy uczestnikami oraz dzieleniu się pomysłowymi, inspirującymi praktykami, które mogą stanowić wsparcie dla młodych przedsiębiorców i struktur innowacji. Dla ich wsparcia i promocji, uczestnicy warsztatów poznają istniejące w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa narzędzia i możliwości.

Szczególnie poszukiwani są uczestnicy z następujących grup docelowych: rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy, przedstawiciele start-upów, stowarzyszeń, izb rolniczych, przemysłu, innych podmiotów publicznych i zarządzających, władz lokalnych, prasy.

Wszystkie informacje oraz szkic programu można znaleźć na stronie wydarzenia.


Liczba uczestników będzie ograniczona. Organizatorzy ocenią otrzymane zgłoszenia i potwierdzą obecność tylko wybranych osób.

W razie potrzeby koszty podróży i zakwaterowania dla wybranych uczestników mogą zostać pokryte przez Komisję Europejską. Organizatorzy proszą o nie dokonywanie w międzyczasie żadnych rezerwacji. Dalsze informacje na temat tych ustaleń zostaną udostępnione wybranym uczestnikom na późniejszym etapie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, organizatorzy proszą o kontakt pod adresem: workshop@eip-agri.eu