|

Mokradła — dzisiaj obchodzimy święto naszych naturalnych magazynów wody

Dzień Mokradeł jest obchodzony na całym świecie 2 lutego, aby uczcić podpisanie Konwencji Ramsarskiej, która zobowiązuje państwa do ochrony i utrzymania obszarów wodno-błotnych. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: "Już czas na przywrócenie mokradeł". Wzywa ono wszystkich do działania w celu rekultywacji terenów podmokłych, które są niezbędne do ochrony przed powodziami i suszami.

– Tereny podmokłe mają zdolność magazynowania wody podczas wezbrań, natomiast w czasie suszy stopniowo uwalniają zgromadzoną w nich wodę. Są zatem cennym elementem środowiska w kontekście walki z powodziami i suszami. Zadbanie o optymalne retencjonowanie wody i przywracanie mokradeł może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof. Działać jednak trzeba już teraz, zanim będzie za późno – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.— Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł świętowano w 1997 r. Dotychczas Konwencję Ramsarską ratyfikowały 172 państwa ze wszystkich regionów świata. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi działania zmierzające m.in. do zachowania i odtwarzania mokradeł. W tym celu w Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych. Dokumentami, które implementują założenia Konwencji są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Druga aktualizacja planów, które zacznie obowiązywać 23 marca 2023 r., przewiduje między innymi realizację działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń poprzez odtwarzanie mokradeł, tworzenie polderów oraz tworzenie stref buforowych.

Zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Pod linkiem „world wetlands day” można znaleźć rejestr wydarzeń na świecie oraz zbiór działań dla mokradeł. Materiały informacyjne są dostępne również na stronie „ochrona przyrody”.


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury